Pressmeddelanden

GoldBlue är överens med köparen samt gör ledningsförändring

Köparen har avslutat sin due diligence och parterna är nu överens om samtliga villkor i köpeavtalet. Målsättningen är att avtalet skall undertecknas under slutet av nästa vecka. Köparen har villkorslöst fört över 150.000 EUR för att finansiera verksamheten i dotterbolagen. Detta kommer i tillägg till det lån om 250.000 EUR de gav Goldblue AB under…

Read more

GoldBlue förlänger exklusivitet till och med den 30e september 2019

Parterna är överens om huvudvillkoren i köpeavtalet och förhandlar nu för att komma överens om alla garantivillkor i avtalet innan det kan signeras av båda parter. GoldBlue förlänger därför exklusivitet för köparen till den 30e september. Då avtalet är komplext och på 90 sidor där engelsk lag används, är det därför svårt att ge en…

Read more

GoldBlue förlänger exklusivitet till och med den 23e september 2019

Arbete med att slutföra köpeavtalet för GoldBLue Ltd. tar längre tid än beräknat och köparen har därför erhållit förlängd exklusivitet till och med den 23e september 2019. Vi förväntar oss att parterna kommer överens om alla slutliga detaljer i avtalet innan den 23 september 2019. För mer information vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email:…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 9 september 2019

Pressmeddelande Stockholm 2019-09-09 Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 9 september 2019 GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 9 september 2019 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att GoldBlue säljer samtliga aktier i GoldBlue Ltd till Quantum Marketing Solutions PTE.LTD. GoldBlue AB har…

Read more

Budgivaren på GoldBlue Ltd. erhåller exklusivitet fram till den 16 september 2019

Budgivaren som önskar förvärva GoldBlue Ltd erhåller exklusivitet fram tills den 16 September. Då arbete med slutförande av due diligence och köpeavtal har tagit mera tid än beräknat erhåller köparen exklusivitet fram till den 16 september. Då de övergripande villkoren kring köpeskilling är klara och kommunicerade kommer extra bolagsstämma den 9e september rösta om att…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDBLUE AB (PUBL)

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 september 2019 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm. Rätt att delta i extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av…

Read more

Parterna har kommit överens om ett slutligt pris på bolagets tillgångar

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Efter delvis genomförd due diligence har parterna kommit överens om ett slutligt pris på GoldBlue Ltd och…

Read more

Due diligence pågår med intressent

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Den potentiella köparens exklusivitet gick ut den 5e augusti. Det genomförs nu en due diligence av dotterbolagen…

Read more

GoldBlues nyemission registrerad

GoldBlues nyemission av aktier är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i GoldBlues BTA är den 7 augusti 2019. Växling av BTA till aktier beräknas ske den 13 augusti 2019. Jihua Liu, IR ansvarig Email: [email protected] Tel: +46 (0)8 559 25 266   Kort om GoldBlue GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat…

Read more

GoldBlue har erhållit ett bud på dotterbolaget GoldBlue Ltd

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Budet är på 3,3 MEUR som motsvarar ca 35 MSEK. GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och…

Read more