Pressmeddelanden

GoldBlue har erhållit ett Bud bud på plattformsteknologin om cirka 13,6 MSEK

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi som även inkluderar övertagande av anställda som idag arbetar med utvecklingen av plattformen. Motparten är en speloperatör med fokus mot den asiatiska marknaden. Budet är på 1,25 MEUR som motsvarar 13,6 MSEK. GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och har valt att…

Read more

Analys GoldBlue: Lågt värderat men hög risk

Analysguide publiserade en ny analys om GoldlBlues utsikt. "GoldBlue kan ha nått botten efter ett kraftigt intäktsfall. Bland annat har en intäktsdelningsaffär träffats på den Thailändska marknaden samtidigt har B2B-verksamheten också börjat komma igång så smått. För fortsatt satsning genomförs nu en nyemission till en attraktiv värdering om 0,16 kronor per ny aktie. I ett…

Read more

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt…

Read more

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 17 juni 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 17 juni 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande…

Read more

GoldBlue tar över spelverksamhet med stor kundbas om 20.000 spelare

GoldBlue AB (publ) (GoldBlue eller Bolaget) bekräftar idag att Bolaget har signerat ett avtal om att ta över en iGaming verksamhet mot den thaitalande marknaden. Affären möjliggör en flerdubbling av omsättning och kundinsättningar mot denna marknad. GoldBlue kommer migrera operatörens kundbas till sitt eget varumärke. Affären är endast baserat på intäktsdelning varav GoldBlue kommer behålla…

Read more

Goldblue tecknar avtal om integration av spel från RTG Slots

Goldblue har slutit ett avtal med RTG Slots om att leverera slots och det traditionella asiatiska spelet "Fish Catch" till GoldBlues plattform. Spelen kommer att vara tillgängliga för både B2C och B2B kunder. Goldblues VD Andre Rodrigues kommenterar “Vi är glada over att kunna lägga till RTG slots till vår portfölj.  De spel RTG Slots Asia…

Read more

GoldBlue offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör prospekt…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 7 juni 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 7 juni 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 maj 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan och som kommunicerats i pressmeddelandet den 8…

Read more

GoldBlue presenterar på Småbolagsdagen i Stockholm den 3 juni

GoldBlue presenterar på Småbolagsdagen i Stockholm den 3 juni kl 10:00 Vi vill hälsa er varmt välkomna att lyssna på GoldBlue AB på Småbolagsdagen i Stockholm den 3 juni 2019.  Datum: Måndag 3 juni 2019 Tid: 10:00-10:30 i sal 1 Plats: Sheraton Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm Hemsida: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen  Till dem som inte har möjlighet att se presentationen på plats…

Read more

GoldBlue har lanserat mycket populära kinesiska spel

Goldblue har idag lanserat spel från spelleverantören Ky34. Spelutvecklaren har gjort stor succé mot kinesisk talande kunder med sina så kallade P2P (person mot person) spel. Exempelvis exempel populära bordspel där spelarna spelar mot varandra för att vinna pengar. Nu lokaliserar de spelen så de kan anpassas för flera sydostasiatiska marknader.  Goldblue har även ingått…

Read more