Pressmeddelanden

GoldBlue AB påminner om sista dagen för teckning av företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission inleddes den 29 november, den sista teckningsdagen är den 14 december 2018. Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr finns för nerladdning via länken: https://www.goldblue.eu/sv/rights-issue-sv/ G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut. Stockholm 2018-12-12 För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email:…

Read more

GoldBlue AB: VD tecknar aktier för 750.000 kronor

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor. "Värderingen av GoldBlue är kraftigt nedtryckt pga händelserna kring betalningsleverantörer i Kina. Nu har vi fått nya betalningslösningar på plats och…

Read more

VD uppdatering för oktober och november 2018

Stark tillväxt för varumärket Happistar.com Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%. Lanseringen på den thailändska marknaden i november har varit för Bolaget den mest lyckade lanseringen…

Read more

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder "Vi är glada över att äntligen lansera sportsbook för kinesisktalande kunder. Marknaden bedöms som världens näst största sportsbook marknad. Sportsbook är nu lanserat på alla våra befintliga marknader. Med dagens lansering förväntar vi oss en accelererad ökning av omsättning." - Andre Rodrigues, VD Denna information är sådan information som GoldBlue…

Read more

GoldBlue AB: Uniträtter placerat på strategiska investerare

Två miljoner uniträtter i GoldBlue AB är placerade på nya strategiska investerare och huvudägaren utnyttjar alla uniträtter för att teckna aktier. "Intresset för att teckna aktier i GoldBlues pågående företrädesemission är stort och vi har idag placerat 2.000.000 uniträtter på nya strategiska investerare. Trenden för bolaget har vänt och tillväxten på nylanserade marknader är mycket…

Read more

Teckningsperioden påbörjad i GoldBlue AB:s (publ) företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 29 november - 14 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 12 december. Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr är bifogade i detta pressmeddelande och samtliga dokument kommer även finnas tillgängligt för nedladdning under teckningsperioden via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se. G&W Fondkommission…

Read more

Delårsrapport För Perioden 1 Januari till 30 September 2018

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018 • Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3) • Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3) • Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9) • Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0) • Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1) • Övriga intäkter uppgick till 16,0…

Read more

GoldBlue AB (publ) genomför en 100 procent garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stockholm, 19 nov 2018 07:00 CET Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. GoldBlue’s styrelse har, enligt bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2018, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av…

Read more

Presentation om Goldblue på Stora Aktiedagen i Göteborg

Rune Löderup, ordförande presenterade Goldblue och dess framtidsplaner på Stora Aktiedagen i Göteborg. Se presentationen här: https://www.youtube.com/watch?v=DnxUBcUwkog För mer information vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email: [email protected] Tel: +46 (0)8 559 25 266  GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Read more

GoldBlue AB lanserar mot thai talande kunder

GoldBlue AB (publ) har lanserat mot thai talande kunder.   Vi är väldigt glad att kunna lansera mot thai talande kunder. Med en befolkning på över 69 miljoner människor, en växande BNP och inkomst per capita, ser vi en stor potential på denna marknad. Goldblue erbjuder Sports, Casino, Live-Casino och Virtual Sports med lokaliserat innehåll…

Read more