Pressmeddelanden

GoldBlue tecknar avtal med Live Casino leverantören Zustro

Goldblue har tecknat ett avtal med Zustro om att integrera deras live casino product ZustroPlay på GoldbBlues plattform. Zustro verkar inom både operatörssidan och producerar live casino spel för mot den Sydostasiatiska marknaden. “Zustro är glad över att samarbeta med GoldBlue, som kommer att ta ZustroPlay till en bredare publik. Zustro ser samarbetet med GoldBlue…

Read more

GoldBlue; Valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid GoldBlues årsstämma den 20 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Rune Löderup, valberedningens ordförande, representerar sig själv och Raging Bull Invest AB, Staffan Lindgren, representerar sig själv och Nexium AB, Allen Yan representerar Watermill Ventures. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman…

Read more

GoldBlue; Uppdatering av nyemissionen och notering av teckningsoptioner

GoldBlues nyemission av aktier och teckningsoptioner är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i GoldBlues BTU är den 25 januari 2019. Växling av BTU till aktier och teckningsoptioner beräknas ske den 31 januari 2019. I anslutning till att växlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner sker kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna (TO2)…

Read more

GoldBlues företrädesemission om 14,2 MSEK fulltecknad

Stockholm, 20 december 2018 Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i GoldBlue AB:s (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") företrädesemission. Av emissionsstorleken om ca 14,2 MSEK tecknades 22 128 816 units, motsvarande ca 10 MSEK via nyttjande av rätter. 7 581 736 units, ca 3,4 MSEK tecknades utan företräde och 1 903 615 units, ca 0,8 MSEK, tecknades av emissionsgaranter…

Read more

GoldBlue AB påminner om sista dagen för teckning av företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission inleddes den 29 november, den sista teckningsdagen är den 14 december 2018. Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr finns för nerladdning via länken: https://www.goldblue.eu/sv/rights-issue-sv/ G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut. Stockholm 2018-12-12 För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email:…

Read more

GoldBlue AB: VD tecknar aktier för 750.000 kronor

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor. "Värderingen av GoldBlue är kraftigt nedtryckt pga händelserna kring betalningsleverantörer i Kina. Nu har vi fått nya betalningslösningar på plats och…

Read more

VD uppdatering för oktober och november 2018

Stark tillväxt för varumärket Happistar.com Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%. Lanseringen på den thailändska marknaden i november har varit för Bolaget den mest lyckade lanseringen…

Read more

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder "Vi är glada över att äntligen lansera sportsbook för kinesisktalande kunder. Marknaden bedöms som världens näst största sportsbook marknad. Sportsbook är nu lanserat på alla våra befintliga marknader. Med dagens lansering förväntar vi oss en accelererad ökning av omsättning." - Andre Rodrigues, VD Denna information är sådan information som GoldBlue…

Read more

GoldBlue AB: Uniträtter placerat på strategiska investerare

Två miljoner uniträtter i GoldBlue AB är placerade på nya strategiska investerare och huvudägaren utnyttjar alla uniträtter för att teckna aktier. "Intresset för att teckna aktier i GoldBlues pågående företrädesemission är stort och vi har idag placerat 2.000.000 uniträtter på nya strategiska investerare. Trenden för bolaget har vänt och tillväxten på nylanserade marknader är mycket…

Read more

Teckningsperioden påbörjad i GoldBlue AB:s (publ) företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 29 november - 14 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 12 december. Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr är bifogade i detta pressmeddelande och samtliga dokument kommer även finnas tillgängligt för nedladdning under teckningsperioden via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se. G&W Fondkommission…

Read more