Pressmeddelanden

Parterna har kommit överens om ett slutligt pris på bolagets tillgångar

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Efter delvis genomförd due diligence har parterna kommit överens om ett slutligt pris på GoldBlue Ltd och…

Read more

Due diligence pågår med intressent

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Den potentiella köparens exklusivitet gick ut den 5e augusti. Det genomförs nu en due diligence av dotterbolagen…

Read more

GoldBlues nyemission registrerad

GoldBlues nyemission av aktier är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i GoldBlues BTA är den 7 augusti 2019. Växling av BTA till aktier beräknas ske den 13 augusti 2019. Jihua Liu, IR ansvarig Email: [email protected] Tel: +46 (0)8 559 25 266   Kort om GoldBlue GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat…

Read more

GoldBlue har erhållit ett bud på dotterbolaget GoldBlue Ltd

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Budet är på 3,3 MEUR som motsvarar ca 35 MSEK. GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och…

Read more

GoldBlues företrädesemission tecknad till 14,3 MSEK

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlues företrädesemission…

Read more

Styrelse, ledning och storägare avser teckna ytterligare aktier i pågående företrädesemissionen

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelse, ledning…

Read more

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör…

Read more

GoldBlue har erhållit ett Bud bud på plattformsteknologin om cirka 13,6 MSEK

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi som även inkluderar övertagande av anställda som idag arbetar med utvecklingen av plattformen. Motparten är en speloperatör med fokus mot den asiatiska marknaden. Budet är på 1,25 MEUR som motsvarar 13,6 MSEK. GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och har valt att…

Read more

Analys GoldBlue: Lågt värderat men hög risk

Analysguide publiserade en ny analys om GoldlBlues utsikt. "GoldBlue kan ha nått botten efter ett kraftigt intäktsfall. Bland annat har en intäktsdelningsaffär träffats på den Thailändska marknaden samtidigt har B2B-verksamheten också börjat komma igång så smått. För fortsatt satsning genomförs nu en nyemission till en attraktiv värdering om 0,16 kronor per ny aktie. I ett…

Read more

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt…

Read more