Media & Presentationer

jun 6, 2019

Presentation på Småbolagsdagen 2019 live 3 juni

Staffan Lindgren berättar om Goldblues status och framtida strategier.