Ägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2018.

wdt_ID Aktieägare Antal Aktier Andel %
1 Raging Bull Invest AB 3.878.839 12.27%
2 Watermill Ventures Limited 2.526.428 7.99%
3 Chartus Holding Limited 2.237.862 7.08%
4 Nexium AB 2.140.167 6.77%
5 Försäkringsbolaget, Avanza Pension 1.648.033 5.21%
6 Knutsson Holdings AB 1.362.672 4.31%
7 Swedbank AS (Estonia) 764.681 2.42%
8 Günter & Wikberg Holding AB 680.000 2.15%
10 Nordnet Pensionsförsäkring AB 658.820 2.08%
11 Martin Skugge 629.068 1.99%