Ägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 10 april 2019.

wdt_ID Aktieägare Antal Aktier Andel %
1 Rune Löderup (Privat och via bolag) 9.698.692 15%
2 Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3.667.434 6%
3 Nexium AB 3.051.278 5%
4 Knutsson Holding AB 2.725.344 4%
5 Watermill Ventures Limited 2.526.428 4%
6 Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 2.250.866 4%
7 Nordnet Pensionsförsäkring AB 1.921.639 3%
8 Adexsi Holding Ltd 1.816.244 3%
10 Da Silva Rodrigues, Andre Daniel 1.742.017 3%
11 Günther & Wikeberg Kapitalförvaltning AB 1.200.000 2%