Investor Relations

Välkommen till GoldBlue ABs Investor relations. Vi är ett bolag listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet GOLDB MTF.

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till GoldBlues aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta GoldBlues finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Klicka här för ytterligare information om bolagets aktie

Kalender

24 AUG 2018

Halvårsrapport H1

23 NOV 2018

Delårsrapport Q3

22 FEB 2019

Bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelanden

GoldBlue tecknar avtal med Live Casino leverantören Zustro

Goldblue har tecknat ett avtal med Zustro om att integrera deras live casino product ZustroPlay på GoldbBlues plattform. Zustro verkar inom både operatörssidan och producerar live casino spel för mot den Sydostasiatiska marknaden. “Zustro är glad över att samarbeta med GoldBlue, som kommer att ta ZustroPlay till en bredare publik. Zustro ser samarbetet med GoldBlue…

Read more

GoldBlue; Valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid GoldBlues årsstämma den 20 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Rune Löderup, valberedningens ordförande, representerar sig själv och Raging Bull Invest AB, Staffan Lindgren, representerar sig själv och Nexium AB, Allen Yan representerar Watermill Ventures. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman…

Read more

GoldBlue; Uppdatering av nyemissionen och notering av teckningsoptioner

GoldBlues nyemission av aktier och teckningsoptioner är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i GoldBlues BTU är den 25 januari 2019. Växling av BTU till aktier och teckningsoptioner beräknas ske den 31 januari 2019. I anslutning till att växlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner sker kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna (TO2)…

Read more

Finansiella Rapporter

Delårsrapport För Perioden 1 Januari till 30 September 2018

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018 • Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3) • Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3) • Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9) • Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0) • Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1) • Övriga intäkter uppgick till 16,0…

Read more

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden