Investor Relations

Välkommen till GoldBlue ABs Investor relations. Vi är ett bolag listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet GOLDB MTF.

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till GoldBlues aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta GoldBlues finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Klicka här för ytterligare information om bolagets aktie

Information om inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB med start den 17 juni 2019

Kalender

17 Jun 2019

Årsstämma

23 Aug 2019

Halvårsrapport H1

22 Nov 2019

Delårsrapport Q3

Pressmeddelanden

Parterna har kommit överens om ett slutligt pris på bolagets tillgångar

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Efter delvis genomförd due diligence har parterna kommit överens om ett slutligt pris på GoldBlue Ltd och…

Read more

Due diligence pågår med intressent

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Den potentiella köparens exklusivitet gick ut den 5e augusti. Det genomförs nu en due diligence av dotterbolagen…

Read more

GoldBlues nyemission registrerad

GoldBlues nyemission av aktier är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i GoldBlues BTA är den 7 augusti 2019. Växling av BTA till aktier beräknas ske den 13 augusti 2019. Jihua Liu, IR ansvarig Email: [email protected] Tel: +46 (0)8 559 25 266   Kort om GoldBlue GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat…

Read more

Finansiella Rapporter

GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2018 med uppdaterad finansiell information

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén…

Read more

GoldBlue ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått…

Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018 Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 (2017) · Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9) · Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8) · Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1) · Administrationskostnader ökade till -9,5…

Read more

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden