Investor Relations

Välkommen till GoldBlue ABs Investor relations. Vi är ett bolag listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet GOLDB MTF.

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till GoldBlues aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta GoldBlues finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Klicka här för ytterligare information om bolagets aktie

Erbjudande att teckna aktier i GoldBlue med start datum den 29 November 2018

Kalender

24 AUG 2018

Halvårsrapport H1

23 NOV 2018

Delårsrapport Q3

22 FEB 2019

Bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelanden

GoldBlue AB påminner om sista dagen för teckning av företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission inleddes den 29 november, den sista teckningsdagen är den 14 december 2018. Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr finns för nerladdning via länken: https://www.goldblue.eu/sv/rights-issue-sv/ G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut. Stockholm 2018-12-12 För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta: Jihua Liu, IR ansvarig Email:…

Read more

GoldBlue AB: VD tecknar aktier för 750.000 kronor

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor. "Värderingen av GoldBlue är kraftigt nedtryckt pga händelserna kring betalningsleverantörer i Kina. Nu har vi fått nya betalningslösningar på plats och…

Read more

VD uppdatering för oktober och november 2018

Stark tillväxt för varumärket Happistar.com Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%. Lanseringen på den thailändska marknaden i november har varit för Bolaget den mest lyckade lanseringen…

Read more

Finansiella Rapporter

GoldBlue AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016 · Genomsnittliga deponeringar per kund ökade med 30% till 4.6 TSEK (3.5) · Totala deponeringar ökade med 54% till 232.0 MSEK (150.8) · Nyregistrerade kunder ökade med 73% till 246,137 (142,444) · Omsättningen ökade med 71% till 2,446.3 MSEK (1,433.2) · Bruttospelintäkterna ökade med 68% till 72.0 MSEK (42.9)…

Read more

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden