Investor Relations

Välkommen till GoldBlue ABs Investor relations. Vi är ett bolag listade på NGM Nordic MTF under kortnamnet GOLDB MTF.

Här finner du som investerare nödvändig information som är kopplat till GoldBlues aktie och bolagets finansiella utveckling. Du kan till exempel hitta GoldBlues finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Klicka här för ytterligare information om bolagets aktie

Information om inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB med start den 17 juni 2019

Kalender

17 Jun 2019

Årsstämma

23 Aug 2019

Halvårsrapport H1

22 Nov 2019

Delårsrapport Q3

Pressmeddelanden

GoldBlue har erhållit ett Bud bud på plattformsteknologin om cirka 13,6 MSEK

GoldBlue AB (publ) (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) har erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi som även inkluderar övertagande av anställda som idag arbetar med utvecklingen av plattformen. Motparten är en speloperatör med fokus mot den asiatiska marknaden. Budet är på 1,25 MEUR som motsvarar 13,6 MSEK. GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och har valt att…

Read more

Analys GoldBlue: Lågt värderat men hög risk

Analysguide publiserade en ny analys om GoldlBlues utsikt. "GoldBlue kan ha nått botten efter ett kraftigt intäktsfall. Bland annat har en intäktsdelningsaffär träffats på den Thailändska marknaden samtidigt har B2B-verksamheten också börjat komma igång så smått. För fortsatt satsning genomförs nu en nyemission till en attraktiv värdering om 0,16 kronor per ny aktie. I ett…

Read more

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt…

Read more

Finansiella Rapporter

GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2018 med uppdaterad finansiell information

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén…

Read more

GoldBlue ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått…

Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018 Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 (2017) · Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9) · Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8) · Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1) · Administrationskostnader ökade till -9,5…

Read more

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden