Inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB

Kort om GoldBlue AB (publ)

 

GoldBlue grundades 2013 och är ett investmentbolag som har som affärsidé att investera i och driva företag verksamma inom online kasinospelsmarknaden främst i Asien. Bolaget inriktar sig främst mot olika former av kasinospel såsom livekasino, jackpotspel, sportsbetting, keno och spelautomater online under fyra olika varumärken.

Historiskt har kärnmarknaden varit kinesisktalande spelare, men under 2016 utökade bolaget verksamheten mot japansktalande kunder. Under 2018 har GoldBlue även lanserat operatörsverksamhet mot indonesisk-, vietnamesisk- och thaitalande spelare.

Utöver tillväxtmöjligheterna på de nuvarande marknaderna har GoldBlue som ambition att lansera spelsajter och i framtiden B2B-verksamheten mot fler marknader i Asien. Särskilt intressanta är marknader med stor befolkning, hög mobil- och datorpenetration samt hög andel av fungerande digitala betalningsmetoder.

Video

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym, MSEK 16,9
Villkor Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2019 är registrerad som aktieägare i GoldBlue äger företrädesrätt att teckna aktier i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i GoldBlue.

Tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier.

Teckningskurs per aktie, SEK 0,16
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter 11 juni, 2019
Första dag för handel i aktien exklusive rätt till teckningsrätter 12 juni, 2019
Avstämningsdag 13 juni, 2019
Handel i teckningsrätter 17 juni – 27 juni, 2019
Teckningsperiod 17 juni – 1 juli, 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 17 juni, 2019 till registrering av emissionen
Säkerställandegrad, % 85,0
Preliminärt besked om tilldelning 4 juli, 2019
Preliminär likviddag för avräkningsnotor 9 juli, 2019

Bakgrund och motiv

Under 2018 drabbades GoldBlue, liksom övriga aktörer aktiva på den kinesisktalande spelmarknaden online, av kinesiska myndigheters sanktioner mot några av de mest populära mobila betaltjänsterna. Därtill försenades bolagets integration av sportsbetting till spelsajterna, vilket gjorde att sportsbetting inte var på plats till världsmästerskapet i fotboll. Dessa händelser ledde till att GoldBlue förlorade en stor andel aktiva kunder på kärnmarknaderna, vilket påverkade intäkterna kraftigt. Under helår 2018 sjönk intäkterna till cirka 29,6 MSEK från nästan 70,3 MSEK år 2017. Bolagets omedelbara åtgärder var att söka upp och integrera flera nya betallösningar, men flera av dessa visade sig också vara ostabila. Först i slutet på 2018 och efter ännu flera integrationer har GoldBlues betallösningar visat en mycket större stabilitet. Därtill har bolaget under hösten 2018 lanserat sportsbetting till spelutbudet.

Det har varit svårt att få tillbaka kunder på kärnmarknaderna, men under 2019 noteras en förbättring. Utvecklingen på GoldBlues nyligen lanserade marknader, för indonesisk-, vietnamesisk- och thaitalande kunder, har haft en bra start och spelsajterna har visat tillväxt. Dock har avsaknad av tillräckligt kapital för marknadsföring under 2019 begränsat den möjliga tillväxten på dessa marknader. Bolagets fokus på B2B-verksamhet har gett resultat och bolaget signerade under mars 2019 sitt första B2B-avtal med Hatien Vegas Entertainment Resort. Avtalet innebär licensiering av GoldBlues plattformsteknologi samt återförsäljning av GoldBlues integrerade spelinnehåll och övriga system. Under den senaste tiden har GoldBlue även lanserat ett affiliateprogram för att förvärva nya kunder.

Genom långsiktiga kostnadsneddragningar i kombination med utökade satsningar mot nya marknader har GoldBlue som målsättning att uppnå lönsamhet under slutet av 2019 och framöver uppnå en jämnare balans mellan intäkter från ett flertal marknader. Att nå detta mål kräver dock utökade marknadsföringsinsatser och fortsatt teknikutveckling.

Förutsatt ett fulltecknat erbjudande tillförs GoldBlue cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare har ingåtts till cirka 23 procent av erbjudandet. Utöver detta har emissionsgarantier ingåtts till cirka 62 procent av erbjudandet.