Finansiella Rapporter

GoldBlue AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 · Nettointäkter uppgick till 4,2 Mkr · Försäljningskostnader uppgick till -3,7 Mkr · Bruttoresultatet uppgick till 0,5 Mkr · Administrationskostnader uppgick till -8,5 Mkr · Periodens resultat uppgick till -8,0 Mkr · Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.88% (2,98%) · Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till…

Read more

GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2018 med uppdaterad finansiell information

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén…

Read more

GoldBlue ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

GoldBlue AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar GoldBlue nettointäkter på 4,3 miljoner kronor och ett resultat för perioden på -4,0 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget bland annat fokuserat arbetat med kostnadsreduceringar som har minskat antalet anställda med 22 procent samt fått…

Read more

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018 Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 (2017) · Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9) · Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8) · Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1) · Administrationskostnader ökade till -9,5…

Read more