Finansiella Rapporter

Delårsrapport För Perioden 1 Januari till 30 September 2018

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018 • Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3) • Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3) • Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9) • Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0) • Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1) • Övriga intäkter uppgick till 16,0…

Read more

GoldBlue AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016 · Genomsnittliga deponeringar per kund ökade med 30% till 4.6 TSEK (3.5) · Totala deponeringar ökade med 54% till 232.0 MSEK (150.8) · Nyregistrerade kunder ökade med 73% till 246,137 (142,444) · Omsättningen ökade med 71% till 2,446.3 MSEK (1,433.2) · Bruttospelintäkterna ökade med 68% till 72.0 MSEK (42.9)…

Read more

Delårsrapport Q3 2017

Key Facts for 3 Quarter of 2017 (1st July – 30th September 2017) · Sign-up increased by 161% to 71,386 (27,357) · New depositing players decreased by 24% to 4,547 (6,014) · Active players decreased by 11% to 9,940 (11,414) · Average Deposit per player increased by 23% to €599.38 (€486.95) · Deposits increased by…

Read more

Delårsrapport Q2 2017

Key Facts for 2 Quarter of 2017 (1st April – 30th June 2017) · Sign-up increased by 116% to 61,973 (28,715) · New Deposit players increased by 66% to 7,000 (4,226) · Active players increased by 65% to 14,356 (8,677) · Deposits increased by 137% to €6,025,348.14 (€2,540,167.91) · Turnover increased by 204% to €60,367,189.88…

Read more

Delårsrapport Q1 2017

Key Facts for 1 Quarter of 2017 (1 Jan – 31 March 2017) · Sign-up increased by 151% to 62,680 (25,005) · New Deposit players increased by 99% to 8,379 (4,208) · Active players increased by 113% to 16,083 (7,560) · Deposits increased by 221% to €6,331,187.04 (€1,969,266.14) · Turnover increased by 206% to €64,897,754.43…

Read more