Finansiella Rapporter

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018 Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 (2017) · Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9) · Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8) · Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1) · Administrationskostnader ökade till -9,5…

Read more

Delårsrapport För Perioden 1 Januari till 30 September 2018

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018 • Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3) • Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3) • Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9) • Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0) • Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1) • Övriga intäkter uppgick till 16,0…

Read more

GoldBlue AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016 · Genomsnittliga deponeringar per kund ökade med 30% till 4.6 TSEK (3.5) · Totala deponeringar ökade med 54% till 232.0 MSEK (150.8) · Nyregistrerade kunder ökade med 73% till 246,137 (142,444) · Omsättningen ökade med 71% till 2,446.3 MSEK (1,433.2) · Bruttospelintäkterna ökade med 68% till 72.0 MSEK (42.9)…

Read more