Finansiell Kalender

22 Feb 2019

Bokslutskommuniké 2018

16 Mar 2019

Delårsrapport Q1

17 Jun 2019

Årsstämma

24 Aug 2019

Halvårsrapport H1

23 Nov 2019

Delårsrapport Q3

21 Feb 2020

Bokslutskommuniké 2019