Finansiell Kalender

17 Jun 2019

Årsstämma

23 Aug 2019

Halvårsrapport H1

22 Nov 2019

Delårsrapport Q3

21 Feb 2020

Bokslutskommuniké 2019