iGaming på tillväxtmarknader

Driver våra egena iGaming casino och erbjuder B2B lösningar

Grundat av pionjärer inom spelbranschen

Våra grundare har grundat välkända iGaming bolag som Maria Bingo, NYX Gaming, med flera.

Senaste inom mobil teknik

Vi levererar bästa möjliga mobilupplevelse till våra spelare.

Presentation på Småbolagsdagen 2019 live 3 juni

Staffan Lindgren berättar om Goldblues status och framtida strategier.

Information om inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB med start den 17 juni 2019

Fokus på tillväxtmarknader

iGaming marknaden i Sydostasien har under de senaste åren haft en stark utveckling. GoldBlue AB är ett svenskt noterat iGaming investmentbolag, med stark fokus på tillväxtmarknader. Vår ambition är att konkurrera med senaste teknik i kombination med lokala asiatiska spel innehåll som är utvecklade för de lokala asiatiska spelarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden

Senaste Pressmeddelanden

GoldBlues företrädesemission tecknad till 14,3 MSEK

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlues företrädesemission…

Read more

Styrelse, ledning och storägare avser teckna ytterligare aktier i pågående företrädesemissionen

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelse, ledning…

Read more

GoldBlue offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Pressmeddelande EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. GoldBlue offentliggör…

Read more