iGaming på tillväxtmarknader

Driver våra egena iGaming casino och erbjuder B2B lösningar

Grundat av pionjärer inom spelbranschen

Våra grundare har grundat välkända iGaming bolag som Maria Bingo, NYX Gaming, med flera.

Senaste inom mobil teknik

Vi levererar bästa möjliga mobilupplevelse till våra spelare.

Presentation på Småbolagsdagen 2019 live 3 juni

Staffan Lindgren berättar om Goldblues status och framtida strategier.

Information om inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue AB med start den 17 juni 2019

Fokus på tillväxtmarknader

iGaming marknaden i Sydostasien har under de senaste åren haft en stark utveckling. GoldBlue AB är ett svenskt noterat iGaming investmentbolag, med stark fokus på tillväxtmarknader. Vår ambition är att konkurrera med senaste teknik i kombination med lokala asiatiska spel innehåll som är utvecklade för de lokala asiatiska spelarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev, och få senaste uppdateringar och tillkännagivanden

Senaste Pressmeddelanden

Avtalet om köp av GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare

Köpeavtalet om förvärv av GoldBlue ABs dotterbolag GoldBlue Ltd är nu signerat av båda köpare och säljare. Köparen är Singapore bolaget Quantum Marketing Solutions Pte. Ltd. Styrelsen i GoldBlue AB kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för at ta beslut om vad man gör med erhållen köpeskilling. I kallelsen till den extra bolagsstämman…

Read more

GoldBlue är överens med köparen samt gör ledningsförändring

Köparen har avslutat sin due diligence och parterna är nu överens om samtliga villkor i köpeavtalet. Målsättningen är att avtalet skall undertecknas under slutet av nästa vecka. Köparen har villkorslöst fört över 150.000 EUR för att finansiera verksamheten i dotterbolagen. Detta kommer i tillägg till det lån om 250.000 EUR de gav Goldblue AB under…

Read more

GoldBlue förlänger exklusivitet till och med den 30e september 2019

Parterna är överens om huvudvillkoren i köpeavtalet och förhandlar nu för att komma överens om alla garantivillkor i avtalet innan det kan signeras av båda parter. GoldBlue förlänger därför exklusivitet för köparen till den 30e september. Då avtalet är komplext och på 90 sidor där engelsk lag används, är det därför svårt att ge en…

Read more