Operativ Styrelseordförande

Från: Norge/Sverige

Född: 1965

Styrelsemedlem sedan: 2013

Utbildning: MSc, Företagsekonomi vid Lunds Universitet

Medgrundare av GoldBlue. Rune har en omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag såväl i privata som publika tillväxtbolag. Med bakgrund inom finansmarknaden är han nu investerare på heltid med fokus på tillväxtbolag med skal- bar verksamhet. Han är för närvarande syrelsemedlem i flera bolag inklusive: Three Gates AB, Peak AM Securities AB, Casino Wilds Holding AB och Raging Bull Invest AB. Rune var en av grundarna av och styrelseledamot i Maria Invest AB (Maria Bingo), som såldes till Unibet 2008. Som Arbetande styrelseordförande för GoldBlue AB är Rune ansvarig för strategi, affärsutveckling samt kapitalanskaffning.

 

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Nej

Oberoende ledamot gentemot Bolaget och dess ledande befattningshavare:
Nej

Aktier (Privat och via Raging Bull Invest AB): 3 965 483