STYRELSE

Aktieinnehav (Privat & via Bolag): 3 965 483

Rune Löderup
Från: Norge/Sverige
Född: 1965
Styrelsemedlem sedan: 2013
Utbildning: MSc, Företagsekonomi vid Lunds Universitet
Medgrundare av GoldBlue. Rune har en omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag såväl i privata som publika tillväxtbolag. Med bakgrund inom finansmarknaden är han nu investerare på heltid med fokus på tillväxtbolag med skal- bar verksamhet. Han är för närvarande syrelsemedlem i flera bolag inklusive: Three Gates AB, Peak AM Securities AB, Casino Wilds Holding AB och Raging Bull Invest AB. Rune var en av grundarna av och styrelseledamot i Maria Invest AB (Maria Bingo), som såldes till Unibet 2008. Som Arbetande styrelseordförande för GoldBlue AB är Rune ansvarig för strategi, affärsutveckling samt kapitalanskaffning. Oberoende ledamot gentemot större ägare: Nej Oberoende ledamot gentemot Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej

Aktieinnehav (Privat & via Bolag): 2 164 214

Staffan Lindgren
Från: Sverige
Född: 1964 
Styrelsemedlem sedan: 2013
Staffan är en av grundarna av den i Toronto börsnoterade spelleverantören NYX Gaming Group. Staffan har över 20 års erfarenhet inom teknik- och spelbranschen. Efter positionen som VD för NYX 2006–2010, har Staffan varit en- gagerad i styrelsen i NYX och även varit försäljningschef för NYX. Staffan är styrelseordförande i det noterade svenska spelbolaget ahaWorld AB.
Oberoende ledamot gentemot större ägare: Nej
Oberoende ledamot gentemot Bolaget och dess ledande befattningshavare: 
Nej 
Aktieinnehav (Privat & via Bolag): 266 012
Edward P Ihre
Från: Sverige
Född: 1973 
Styrelsemedlem sedan: 2014
Utbildning: MSc, företagsekonomi vid Lunds Universitet.
Lång erfarenhet inom spelindustrin, både inom affiliate ledningsroller samt andra ledande be- fattningar, grundare till spelsiten Codeta.com.
Tidigare roller inkluderar: VD för Ladbrokes Poker, Affiliate- chef för Poker-stars och Pokerroom/Ongame.
Oberoende ledamot gentemot större ägare: Ja
Oberoende ledamot gentemot Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Aktieinnehav (Privat & via Bolag): 0
Jesper Jensen
Från: Danmark
Född: 1976 
Utbildning: Danska Officer Akademien
Styrelsemedlem sedan: 2017
Jesper är VD och grundare av iGaming Asia. Tjänstgjorde i den danska armén mellan 1995–2005. Jesper har mer än tio års erfarenhet av den asiatiska spelindustrin. Jesper var även en av medgrundarna till EveryMatrix. Tidigare ledningsuppdrag inkluderar VD på Bet ISN, Produktchef Tipico, Trading- och Bettingchef för Samvo/ED3688 samt VD för BetButler.
Oberoende ledamot gentemot större ägare: Ja
Oberoende ledamot gentemot Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja