×

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 20 juni 2018