×

Valberedningen för GoldBlue AB (publ) kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot