×

GoldBlue AB (publ) signerar avsiktsförklaring med sin första B2B kund